Om

Barnkonsekvensanalys.se är skapad av kunskapsföretaget Urban Utveckling, syftet är att ge en förståelse för de långsiktiga vinsterna med att låta barnets perspektiv vara en del av planeringsprocessen.

 

Urban Utveckling har varit verksamma inom samhällsplaneringsbranschen i över 10 år och har stor erfarenhet av projekt rörande dialog med olika brukargrupper. För oss på Urban Utveckling är barn och ungas perspektiv centralt när vi utvecklar platser och livsmiljöer. Vi har metoder, kunskap och verktyg för att involvera barn och unga i utvecklingen av sin närmiljö samt att vi besitter kunskap om vilka värden och funktioner som bidrar till en bra plats utifrån ett barnperspektiv. Urban Utveckling har erfarenhet av att jobba med utvecklingen av skolor och förskolors utemiljöer samt bostadsgårdar och lekplatser där barns behov tas i beaktning. Barnperspektivet är centralt både när vi ser till den aktuella ytan och omgivningarna analyseras för att få en förståelse för hur människor rör sig i området samt till och från den aktuella platsen.

 

Om du är intresserad av att veta mer så ta gärna kontakt med oss på vilhelm.meyer@urbanutveckling.se eller 0709 106 791.