Om

Barnkonsekvensanalys.se är skapad av kunskapsföretaget Urban Utveckling. Syftet med Barnkonsekvensanalys.se är att ge en förståelse för de långsiktiga vinsterna med att låta barnets perspektiv vara en del av planeringsprocessen.

Urban Utveckling har varit verksamma inom samhällsplaneringsbranschen i över 10 år och har stor erfarenhet av projekt rörande dialog med olika brukargrupper.


Om du är intresserad av att veta mer så ta gärna kontakt med oss:

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB
Industrigatan 10
112 46 Stockholm
08 – 35 43 45